72/2015 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

polski