53/2018 – Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta – aktualizacja informacji

polski