11/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną