74/2018 – Zmiana udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

polski