55/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną