52/2021 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

polski