25/2014 – Ustanowienie zastawu rejestrowego

polski