36/2019 – Zakończenie programu skupu akcji własnych Boryszew S.A.

polski