43/2015 – Korekta wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

polski