27/2022 – Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy