52/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

polski