37/2021 – Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej