67/2012 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną