96/2011 – Spełnienie warunku zawieszającego przy nabyciu przedsiębiorstwa WEDO