21/2014 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji.

polski