7/2019 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.