18/2020 – Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego

polski