24/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.

polski