41/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

polski