27/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – sprzedaż udziałów w spółce Elana PET Sp. z o.o.

polski