30/2020 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

polski