15/2016 – Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

polski