9/2022 – Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych Boryszew S.A. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok

polski