15/2013 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną