54/2016 – Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki

polski