4/2016 – Ustanowienie zastawów na aktywach spółki zależnej

polski