41/2017 – Informacja nt. potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży spółek zależnych prowadzących działalność w segmencie handlowym

polski