1/2014 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

polski