3Q 2023: Grupa Boryszew z wynikiem EBITDA na poziomie 80 mln zł