45,7 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2016 r