Boryszew S.A. uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Tensho Poland Corporation