W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZATRUDNIONYCH JEST PONAD  12 000  PRACOWNIKÓW.