Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z podstawowych wartości, jakimi kieruje się Grupa Boryszew, realizując swoją strategię rozwoju. Nasze kluczowe spółki uzyskały certyfikat odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem ISO 14000, wyznaczający standardy związane z:

  • Minimalizacją negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko,
  • Wdrażaniem rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi,
  • Przestrzeganiem obowiązujących norm, standardów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  • Zapewnieniem ciągłego doskonalenia proekologicznych procesów i procedur.

REACH

Spółki Grupy Boryszew ściśle stosują się do postanowień rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) Parlamentu Europejskiego i Rady i wypełniły nakładany obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych zawartych w produkowanych przez nie wyrobach. System REACH gwarantuje utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Idea zakłada, że to od producentów należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko.

RECYCLING

Podstawowa działalność spółek Grupy Boryszew w znaczący sposób przyczynia się do ograniczania zanieczyszczeń. Recycling szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji stosowany jest w Spółce Elana PET. Prowadzi ona skup poużytkowych butelek z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są do produkcji płatków PET, a te z kolei do wytwarzania nowych opakowań, dzięki czemu ze środowiska naturalnego usuwanych jest ok. 800 ton butelek PET miesięcznie.

Baterpol działa w oparciu o skup i przerób złomu akumulatorowego, a stosowane w Spółce rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na dalsze wykorzystanie ponad 95% masy pozyskiwanego złomu. W procesie stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne gwarantujące recykling akumulatorów w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.