34/2013 – Dotychczasowa treść § 6 ust.1 Statutu Spółki (w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza)

polski