01.07.2016 Parkiet: Boryszew oczekuje znaczącej poprawy wyników