10.03.2015 WNP.pl: Boryszew ERG ma patent na produkcję nowego plastyfikatora