15.11.2017 Bankier.pl: Boryszew zakłada wzrost wyników w ’18, choć nie tak skokowy jak w tym roku