25.10.2022 Bankier: Boryszew przewiduje dobre wyniki grupy w III kw., dzięki m.in poprawie w segmencie automotive