26.11.2021 Parkiet: Boryszew poprawił wyniki mimo zawirowań w motoryzacji