28.05.2021 Forsal.pl: Boryszew miał 26,98 mln zł zysku netto, 91,8 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.