7.10.2020 Bankier.pl: Boryszew ma aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Impexmetalu