Bardzo dobre wyniki Grupy Boryszew w pierwszym roku pandemii