Boryszew ERG nawiązał współpracę z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie