Doskonałe wyniki Grupy Boryszew w I kwartale 2017 r.