Informacje na temat wypłaty przez spółkę dywidendy w okresie ostatnich 5 lat

Dywidenda z zysku za rokKwota dywidendy na 1 akcję​ (zł)Łączna kwota dywidendy (zł)Dzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy 
2017----
2016----
2015----
​2014​0,1023.447.000,002 lipca 2015 r.​23 lipca 2015 r.
2013-​---