JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018