GK Boryszew poprawia wyniki i skutecznie zarządza kapitałem obrotowym