Grupa Boryszew: 78-procentowy wzrost wskaźnika EBITDA w II kwartale 2022