Grupa Boryszew ze wzrostami po 9 miesiącach 2022 roku