Grupa Boryszew stabilnie po trzech kwartałach 2018 r.